Προετοιμασία και Διεκπεραίωση Κ.Τ.Ε.Ο


Προετοιμασία και Διεκπεραίωση Κ.Τ.Ε.Ο

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του αυτοκινήτου σας μέσα από τον κατάλληλο τεχνικό έλεγχο για την επιτυχή επιθεώρησή του από τα εγκεκριμένα ΚΤΕΟ.

Επιπλέον, σε περίπτωση που αδυνατείτε να διαθέσετε τον απαιτούμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής, μπορούμε να το κάνουμε εμείς για εσάς. 

 

Έχετε Απορίες ????? Ρωτήστε μας.