Προετοιμασία και Διεκπεραίωση Κ.Τ.Ε.Ο


Προετοιμασία και Διεκπεραίωση Κ.Τ.Ε.Ο

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του αυτοκινήτου σου μέσα από τον κατάλληλο τεχνικό έλεγχο για την επιτυχή επιθεώρησή του από τα εγκεκριμένα ΚΤΕΟ.

Επιπλέον, σε περίπτωση που αδυνατείς να διαθέσετε τον απαιτούμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής, μπορούμε να το κάνουμε εμείς για σένα. 

 

Έχετε Απορίες ????? Ρωτήστε μας.