Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια μηχανής ενός αυτοκινήτου;


Η συχνότητα αλλαγής των λιπαντικών ενός κινητήρα αυτοκινήτου εξαρτάται από την ποιότητα και τον τύπο λιπαντικού που έχει χρησιμοποιηθεί και προσδιορίζεται με βάση δύο κριτήρια: τη χιλιομετρική απόσταση που έχει διανυθεί και το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, από την προηγούμενη αλλαγή.

Η χιλιομετρική απόσταση καθορίζεται κυρίως από τον τύπο λιπαντικού και μπορεί να είναι 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 ή και περισσότερα χιλιόμετρα. Τα λάδια μηχανής πρέπει να αλλάζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Δείτε τις Προσφορές μας.