Στα πόσα χιλιόμετρα πρέπει να αντικατασταθεί ο ιμάντας χρονισμού;


Κάθε όχημα είναι διαφορετικό. Πρέπει να ακολουθείται ότι προτείνει ο κατασκευαστής . Ανάλογα πάντα με το μοντέλο και την μάρκα, οι περισσότεροι ιμάντες χρονισμού πρέπει να αντικαθίστανται ανάμεσα στα 75.000 με 90.000 χιλιόμετρα ή τα 5 έτη.