Τι είναι το ABS ;


Όταν ένας, όχι πολύ έμπειρος, οδηγός
αυτοκινήτου βρίσκεται μπροστά σε κίνδυνο, έχει την τάση να πατάει “τέρμα” το φρένο. Με αυτόν τον
τρόπο όμως κάνει τους τροχούς να μπλοκάρουν και το αυτοκίνητο να μην ελέγχεται viagra nz over the counter.

Σε τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις που ο οδηγός δεν μπορεί εύκολα να ελέγξει τις αντιδράσεις του, επεμβαίνει
το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS. Το ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) ελέγχει
την πίεση των υγρών των φρένων που εφαρμόζεται στο κυλινδράκι κάθε τροχού από την αντλία των φρένων, ώστε να μην μπλοκάρει κανένας τροχός ακόμη και όταν το φρένο έχει πατηθεί με μεγάλη δύναμη. Εξασφαλίζει έτσι την
ικανότητα πλήρους ελέγχου του αυτοκινήτου και την ευστάθεια πορείας κατά το φρενάρισμα.
Το ABS προσφέρει στον οδηγό, εκτός
από τη διατήρηση της σταθερότητας και του ελέγχου του αυτοκινήτου κατά το φρενάρισμα τόσο στην
ευθεία όσο και στις στροφές, και τις παρακάτω λειτουργίες.

α) ενώ εφαρμόζεται δύναμη φρεναρίσματος και πριν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός του ABS, η δύναμη
κατανέμεται μεταξύ των μπροστινών και πίσω τροχών, έτσι ώστε να μη μπλοκάρουν οι πίσω τροχοί
και να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του αυτοκινήτου.
β) επιτυγχάνεται συχνά το ιδανικό διάστημα πέδησης.
γ) το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS εκμεταλλεύεται σχεδόν πλήρως τα όρια που δίνονται από
τις φυσικές ιδιότητες των ελαστικών και του οδοστρώματος.

Εξαρτήματα συστήματος ABS

Στα κύρια εξαρτήματα του συστήματος ABS περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα επιπλέον από αυτά
που περιλαμβάνονται σε ένα συμβατικό σύστημα φρένων.

1) Αισθητήρες στροφών
2) Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
3) Ηλεκτροϋδραυλική μονάδα