Διαγνωστικός έλεγχος


Έλεγχος όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων του αυτοκινήτου για σωστή λειτουργία.

Γρήγορη και άμεση διάγνωση λαθών με ευρεία κάλυψη οχημάτων.

Το ποσοστό των ηλεκτρονικών στο όχημα αυξήθηκε απότομα τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.
Η τεχνολογική εξέλιξη στην τεχνολογία ημιαγωγών επιτρέπει με την αυξανόμενη πυκνότητα ενσωμάτωσης όλο και πιο πολύπλοκες λειτουργίες.

Η σωστή λειτουργία ενός συστήματος εξαρτάται από το αν όλα τα επί μέρους συστήματα λειτουργούν και συνεργάζονται μεταξύ τους σωστά. Όσο πιο σύνθετο είναι ένα σύστημα, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να εντοπισθεί μια βλάβη. Ο εντοπισμός μιας βλάβης ξεκινά από τη στιγμή που κάποιο σύμπτωμα πχ κάποιος θόρυβος η κάποια ηλεκτρική ασφάλεια καίγεται κάποια διαγνωστική λυχνία ανάβει και με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες μετρήσεις και συγκεκριμένοι έλεγχοι Από τη διαδικασία των μετρήσεων και ελέγχου προκύπτει και η αιτία που προκάλεσε τη συγκεκριμένη βλάβη.


Διαγνωστικός έλεγχος

Η ηλεκτρονική διάγνωση των αυτοκινήτων γίνεται από Διαγνωστική μονάδα ελέγχου.

Για την επιτυχή διάγνωση, συνήθως οι κατασκευαστές για κάθε σύμπτωμα δίνουν και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που περιλαμβάνει συγκεκριμένες μετρήσεις με μια “λογική” σειρά, ώστε να εντοπισθεί γρήγορα και σωστά η αιτία που προκάλεσε τη βλάβη.

Ο λεπτομερή έλεγχος με Διαγνωστική μονάδα ελέγχου μάς ενημερώνει για τις αναγκαίες επισκευές.

Μέσω της σωστής διάγνωσης αποφεύγονται περιττές επισκευές επιτυγχάνοντας χαμηλό κόστος επισκευής και γλιτώνοντας χαμένο χρόνο.

✔ Έχουμε ενημερωμένες τεχνικές πληροφορίες, σύγχρονο εξοπλισμό διάγνωσις και είμαστε τεχνικά ενημερωμένοι με συνεχή εκπαίδευση.