Ηλεκτρολογικές εργασίες


Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων

Για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου είναι αναγκαία η παρουσία ηλεκτρικής ενέργειας η οποία, όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί, προέρχεται από ένα συσσωρευτή (μπαταρία). Αν, όμως, λειτουργεί ο κινητήρας, τότε αυτός κινεί μια γεννήτρια η οποία παρέχει στους καταναλωτές την ενέργεια που χρειάζονται, ενώ ταυτόχρονα φορτίζει και το συσσωρευτή.


Διαγνωστικός έλεγχος

Οι εργασίες που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά τα ηλεκτρολογικά  είναι οι παρακάτω:

O έλεγχος,  και η αντικατάσταση της μίζας του αυτοκινήτου σας, του δυναμό αλλά και της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας
Ηλεκτρονική διάγνωση.
Έλεγχος και η αντικατάσταση αισθητήρων.
Έλεγχος και η αντικατάσταση λαμπτήρων.
Έλεγχος ηλεκτρονικών συστημάτων λειτουργίας κινητήρων.