Γνωρίζετε τα δικαιώματα σας ;


ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΕλΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙλΕΞΩ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ;

Ναι! Οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνεργείο επισκευών της επιλογής τους.Συνεργείο aytokiniton μηχανικός Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέγουν ποιος θα εκτελέσει την εργασία στα οχήματά τους, είτε συνεργείο του δικτύου του κατασκευαστή του οχήματος είτε συνεργείο ανεξάρτητου επισκευαστή.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν μπορούν να κάνουν τις εγγυήσεις εξαρτημένες από αποκλειστικές επισκευές των οχημάτων στο δίκτυο τους ή από την αποκλειστική χρήση ανταλλακτικών της δικής τους μάρκας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνεργείο επισκευής για εργασίες εκτός εγγύησης, τόσο κατά τη διάρκεια της νομικά κατοχυρωμένης περιόδου εγγύησης όσο και κατά τη διάρκεια τυχόν εκτεταμένης περιόδου εγγύησης.Συνεργείο γυναίκα και άνδρας

Φυσικά, κάθε επιχείρηση υπόκειται στη νομικά θεσπισμένη ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επομένως, οποιοσδήποτε προκαλέσει ζημιά στο όχημά σας λόγω αμελούς εργασίας ή χρήσης ελαττωματικών εξαρτημάτων έχει την ευθύνη γι' αυτό.

 

Ανακλήσεις, δωρεάν σέρβις και εργασίες υπό την εγγύηση.

Εξαίρεση στον κανόνα υπάρχει όταν ένα ελάττωμα πρέπει να διορθωθεί με επιβάρυνση του κατασκευαστή του οχήματος. Οποιοδήποτε ελάττωμα οφείλεται στη διαδικασία κατασκευής του αυτοκινήτου πρέπει να διορθώνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις επισκευών που επιβαρύνουν τον κατασκευαστή, π.χ. ανακλήσεις ή δωρεάν σέρβις ή μεγάλες εργασίες υπό εγγύηση, οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εκεί που ορίζει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής θα ορίσει επίσης ποια ανταλλακτικά θα χρησιμοποιηθούν.

Προγράμματα ασφάλισης και συμβάσεις εγγύησης

Αυτά τα δικαιώματα επιλογής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης έχουν εφαρμογή μόνο σε εγγυήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αγοράς του οχήματος. Δεν καλύπτονται επεκτάσεις εγγυήσεων ή προγράμματα ασφάλισης που αγοράζονται χωριστά.

Επομένως, προσέχετε όταν υπογράφετε οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης, Συνεργείο Υπογραφήκαθώς μπορεί με την υπογραφή σας να παραιτείστε από το δικαίωμά σας για επιλογή!

Χρησιμοποιήστε το δικαίωμά σας να επιλέγετε ελεύθερα τι γίνεται στο αυτοκίνητό σας και από ποιόν.

Σε τελική ανάλυση, είναι το ΔΙΚΟ ΣΑΣ όχημα!

Μάθετε περισσότερα.

Ναι! Οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνερ-γείο επισκευών της επιλογής τους.

Δείτε ή κατεβάστε το φυλλάδιο

AutoCheck Συνεργείο r2r φυλλάδιο