Πότε πληρώνω;


Πολύ απλά η πληρωμή σάς γίνεται  στο συνεργείο, στο τέλος με τη παραλαβή του αυτοκινήτου σάς.