Πώς χρησιμοποιείτε τα προσωπικά μου στοιχεία;


Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σάς δεδομένων, και η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στο πλαίσιο επικοινωνίας, σας εγγυόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα αντιμετωπιστούν απολύτως εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση θα δοθούν σε τρίτους